• Zhengzhou Kerui (Group) Refractory Co., Ltd.

Construction site of blast furnace masonry of Kerui Refractory