• Zhengzhou Kerui (Group) Refractory Co., Ltd.

Clay Insulation Brick

Fire Clay Insulation Brick

Al2O3: ≥40%, High porosity, High mechanical intensity

More